Egy éve alakult meg a kelet-nógrádi foglalkoztatási paktum, most beszámoltak az elvégzett munkáról

A „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási paktum együttműködési megállapodásának aláírására 2017. október 25-én került sor. A paktumhoz – a projektet megvalósító konzorciumi tagokon túl – több mint húsz szervezet csatlakozott. November 16-án a paktum alapítói Szécsényben adtak számot első éves eredményeikről Foglalkoztatási Fórum keretében.

A résztvevőket Stayer László, Szécsény Város polgármestere köszöntötte a szervezők nevében. Ezt követően Skuczi Nándor, a megyei paktumok koordinációjáért felelős Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke üdvözölte a résztvevőket, és osztotta meg gondolatait a megye munkaerőpiaci bővülésének fő kihívásairól. Az éves munkáról szóló beszámolót Sándor Ildikó, a konzorciumvezető Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője nyitotta.

Projektmenedzseri szerepében örömét fejezte ki, hogy mind munkaadói, mind munkavállalói oldalon jól halad a bevonás, egyre szélesebb körű a kommunikáció a paktum szerepéről, támogatási lehetőségeiről. A célcsoport irányába nyújtott szolgáltatások és támogatások eredményadatait Tamási Ildikó, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának a vezetője hozta nyilvánosságra előadásában. Ismertette, hogy 2018. október végéig 2.236 fő hátrányos helyzetű személyt szólítottak meg, közülük 349 főt helyeztek el támogatással a térség munkaerőpiacán.

A képzéssel és foglalkoztatással érintett létszám már közel kétszeresen meghaladja a projektben tett vállalást, mivel a támogatás rendkívül népszerű a munkahelyeket bővítő mikro-, kis- és középvállalkozások körében. Az adott időszakban egy álláskeresőre átlagosan 960 ezer forintot fordítottak. A hátrányos helyzetű személyeknek és egyben a munkaadóknak is nyújtott humán szolgáltatásokat a konzorciumi tag Kontakt Alapítvány nevében Mészáros Éva szakmai koordinátor mutatta be. A mentorálás az egyéneket segíti abban, hogy képzésben, munkában tudjanak maradni, ugyanakkor, ha munkahelyi konfliktusuk támad, az Alapítvány mentorai közvetítőként is eljárnak a munkaadó és a munkavállaló között. A szűkülő munkaerő kínálat miatt ma már egyre nagyobb toleranciát kénytelenek a munkaadók tanúsítani, ha nem akarnak szembesülni magas fluktuációval. A három részből álló beszámolót a paktum Foglalkoztatási Fóruma konszenzusos döntéssel elfogadta.

A szabad vállalkozási zónák adó- és járulékkedvezményeit Paróczai Péterné dr., okleveles könyvvizsgáló és adószakértő ismertette. Az ilyen térségben kedvezők a feltételek a fejlesztésre, foglalkoztatás bővítésre mindamellett, hogy ezek magas terheit a kormány adópolitikájában folyamatosan csökkenteni igyekszik. A szakértő kitért a 2019-ben várható változásokra is, beleértve az önkormányzatoknak kedvezményekre nagyobb teret biztosító helyi adójogszabály módosításokat.

A rendezvény második felében a munkaadók kerültek a középpontba. Helyi, illetve környékbeli vállalkozások mondták el toborzási, munkaerő megtartási, képzési tapasztalataikat. A munkaerőhiány kritikus mértékét még nem tapasztalják, de érezhetően már nálunk is jobban számít az izgalmas, biztos munkahely, a karrier lehetősége. Ugyanezt erősítették meg a panelbeszélgetésbe invitált helyi fiatalok.

Egyiküket egy szép szakmai kihívás hozta vissza Szécsénybe, míg másikukat a kedvelt helyi közösség ereje nem engedte elmenni. Ők mindketten arra biztatnák társaikat, hogy ha kellő tudást és tapasztalatot szereztek máshol, nyugodtan jöjjenek vissza a szülőhazájukba. A magasabb jövedelem nem minden, itt várja őket a család, a barátok, a nyugodtabb és olcsóbb lakhatás.