Felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak Bátonyterenyén

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalokat segíti.
Bátonyterenye Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján – a tanulmányi eredménytől függetlenül – történik. Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (jelenleg: 42.750 Ft) és a háztartás tagjainak vagyona nincs.
A pályázat beadáshoz a pályázó tanuló/hallgató részéről regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázati adatok feltöltése csak a regisztrációt követően lehetséges!
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzat polgármesteri hivatalához személyesen kell benyújtaniuk a pályázóknak.

Cím: Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal
3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
Alagsor 31. sz. iroda
Telefon: (32)353 877/240 mellék
(32)353 877/238 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 800 – 1630
Csütörtök: 800 – 1200
Péntek: 800 – 1400
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5. (kedd) 16 óra.