Vállalkozói klubot rendeztek Bátonyterenyén

A bátonyterenyei Paktumiroda 2019.09.12-én második alkalommal szervezte meg a Vállalkozói klub rendezvényt Bátonyterenyén a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 számú „Nógrádi Szabad Vállalkozási Zóna” pályázat keretein belül.
A rendezvénysorozat fő célkitűzései:
• a térségben működő vállalatok, vállalkozások növekedését korlátozó körülmények azonosítása,
• foglalkoztatási együttműködés megvalósítása a jövőben,
• jó gyakorlatok bemutatása, tudásmegosztás,
• a vállalatok, vállalkozások üzleti támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférésének elősegítése,
• hatékonyságuk és versenyképességük növelése,
• helyi foglalkoztatói igényekhez illeszkedő tudással rendelkező munkakínálat biztosítása,
• pályaorientáció megvalósítása innovatív eszközökkel,
• fiatalok helyben tartása érdekében innovatív megoldások kidolgozása,
• munkaerőpiaci integráció elősegítése.

A vállalkozói klub rendezvényei jellemzően a térségi vállalkozók és vállalatvezetők érdeklődési köréhez, menedzsment tudásához és igényeihez illeszkedő formában és módszerekkel valósul meg a projekt során.
A térségben működő vállalatok, vállalkozók egymással és potenciális beszállítókkal, vevőkkel való kapcsolatai létrejöttét és elmélyülését segítheti elő, ha megismerik egymás tevékenységét, lehetőség nyílik terveik egymással történő megosztására és az esetleges együttműködés lehetőségeinek megvitatására.
A Vállalkozói klub üzleti vacsora meghívott vendégeként Dr. Gaál Zoltán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának Igazgatója jövőbeni célként megfogalmazta, hogy az ügyintézés könnyítésével, gyorsításával, vállalkozóbarát környezettel szeretnék elérni, hogy vállalkozók székhelyüket visszahelyezzék Nógrád megyébe, és minél több új vállalkozás létesüljön elősegítve ezzel a térség gazdasági fellendülését.
A projekt céljainak megvalósításával a jövőben erősödne a helyi gazdaság, újabb befektetők érkeznének a térségbe, csökkenés következne be az elvándorlók, és a munkanélküliek arányában.