A tanulószerződéses diákok foglalkoztatása 2020 január 1-jétől

A 2020. január 1-jén hatályba lépett új szakképzési törvény1 jelentős változást hozott a szakmai gyakorlatos diákok foglalkoztatásában. Az eddigi tanulószerződést ugyanis szakképzési munkaszerződés váltja fel, és változnak a hozzá kapcsolódó adó- és járulékszabályok is. Mire kell figyelni, ha szakmai gyakorlatos diákot foglalkoztat?

A Tbj.2-ben és a Szocho3 tv.-ben is hatályát vesztették a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulóra és az ő foglalkoztatójára vonatkozó szövegrészek 2020. január 1-jétől, tekintettel arra, hogy az új szakképzési rendszer már nem tartalmazza a tanulószerződést, mint jogintézményt. Azonban fontos kiemelni, hogy a fennálló tanulószerződések esetében a 2019. december 31-én hatályos személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó- és járulékszabályokat kell változatlanul alkalmazni.

A Tbj. 2020. január 1-jétől nem tartalmazza a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló biztosítási kötelezettségére, a biztosítás szünetelésére, a járulékalapot képező jövedelemre vonatkozó szabályokat. Ennek oka, hogy a szakképző iskolai tanulmányokat folytató hallgató már a szakképzési munkaszerződés alapján válik biztosítottá4 az új rendelkezések alapján és járulékalapot képező jövedelemnek5 esetükben a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás minősül. (A tanulószerződés esetében járulékalapot képező jövedelemnek a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás minősül6.)

A Szocho tv. rendelkezései is módosultak az új szakképzési rendszer kapcsán. A kifizetőnek továbbra is adófizetési kötelezettsége keletkezik a megkötött tanulószerződések alapján ténylegesen kifizetett díjazás után7.

Az Szja tv.8 módosítása érinti a tanulói juttatásokat is, a szakképzés új rendszerében adható juttatások adómentessége is biztosított lesz.

Az Szt.9 átmeneti szabálya szerint:10 „A 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony és a tanulói jogviszonyból fakadó, vagy arra tekintettel jogszabály alapján a tanulót megillető, illetve terhelő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében – a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán, illetve szakközépiskola előkészítő évfolyamán részt vevő tanuló kivételével – az Nkt., a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: régi Szkt.) és a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és más jogszabály e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni
a) a tanuló tanulmányai befejezésére,
b) a gyakorlati képzésben tanulószerződéssel való részvételre,
c) a szintvizsga és az érettségi vizsga megszervezésére és teljesítésére, valamint
d) a tanuló juttatásaira.”

Az előzőek szerinti szabályozás alapján felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanulószerződés alapján tanulmányokat folytató tanulókkal kapcsolatosan kialakult gyakorlat nem változik! Az új szakképzési törvény 125. § (3) bekezdésében foglalt általános átmeneti szabály alapján mind a személyi jövedelemadó, mind a járulékok és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a jelenleg hatályos szabályokat kell alkalmazni a már fennálló jogviszonyokra (pl: tanulószerződés), az új szabályokat pedig először az újonnan elindított képzések vonatkozásában kell alkalmazni.

Összefoglalva ez azt jelenti, hogy a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló társadalombiztosítási státusza nem változik, azaz a tanulószerződésen alapuló biztosítási kötelezettsége továbbra is fennáll és a járulékfizetési kötelezettségének alapja továbbra is a tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díjazás összege, továbbá a jövedelmet juttató kifizetőt a tanulószerződés alapján kifizetett díjazással összefüggésben továbbra is terheli a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség. Megjegyezzük továbbá, hogy a tanulót megillető juttatások vonatkozásában az Szja tv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Pénzügyminisztérium – NAV KI ÜTF

2020. január 14.

1 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. (a továbbiakban: Szt.)
2 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
3 A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho. tv.)
4 A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mint munkaviszonyban álló személy válik biztosítottá.
5 Tbj. 4. § k) pont 1. alpont
6 Tbj. 2019. december 31-éig hatályos 4. § k) pont 1. alpontja
7 Szocho tv. 2019. december 31-éig hatályos 1. § (2) bekezdése
8 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (a továbbiakban: Szja tv.)
9 A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. (a továbbiakban: Szt.)
10 Szt. 125. § (3) bekezdés

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

A weboldal süti-beállításai "sütikk engedélyezésére" vannak beállítva, hogy a lehető legjobb böngészési élményt nyújtsák. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt anélkül, hogy megváltoztatná a sütik-beállításokat, kattintson az "Elfogadás" gombra.

Bezár