Irányító Bizottság

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Körmendy Lilla, ügyvezető igazgató

 • Bátonyterenye Város Önkormányzata

Nagy-Majdon József, polgármester

 • Szécsény Város Önkormányzata

Stayer László, polgármester

 • Pásztói Polgármesteri Hivatal

Dr. Sándor Balázs, jegyző

 • Kontakt Alapítvány

Gódor András, kuratóriumi elnök

 • Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály

Tamás Ildikó, főosztályvezető

 • Salgótarján SZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Dániel László, igazgató

 • Axamo Kft.

Szabó Imréné, ügyvezető igazgató

 • Rustic-Candle Kft.

Sáth Antalné ügyvezető

Az Irányító Bizottság létszáma: 9 fő.
Az Irányító Bizottság elnöke: Nagy-Majdon József, Bátonyterenye Város polgármestere

Az Irányító Bizottság feladatai:

 • elfogadja a foglalkoztatási paktum ügyrendjét, éves munkaterveit, foglalkoztatási stratégiáját és akciótervét,
 • szakmai javaslatokat dolgoz ki a Foglalkoztatási Fórum számára a Paktum fejlődése és fenntarthatósága érdekében,
 • kezdeményezi a Paktum céljai és működése érdekében megvalósuló akciók, projektek előkészítését és végrehajtását,
 • minősített többséggel dönt az SZMSZ elfogadásáról, módosításáról, kiegészítéséről,
 • koordinálja a munkaterv megvalósítását az érintett szervezetek között,
 • tájékoztatást ad a Paktum Szervezeti üléseken az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről,
 • értékeli a Paktum keretében megvalósuló akciók előre haladását a monitoring jelentések alapján, szükség esetén beavatkozási javaslatokat tesz az eredményesség javítása érdekében,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a végrehajtás ütemét és értékeli a megvalósítást, a Foglalkoztatási Stratégiát, a Paktum Akciótervét, az elkészült munkaprogramot és projektterveket, valamint a paktum irodán keresztül koordinálja az éves tervek megvalósítását,
 • az Irányító Bizottság képviseletének ellátása során pénzügyi kötelezettséggel is járó döntéseket jóváhagyja,
 • nyomon követi a Paktum szerveinek működését,
 • véleményezi a Foglalkoztatási Fórum ülésén napirendre kerülő szakmai anyagokat, előterjesztéseket,
 • dönt a foglalkoztatási stratégia és akcióterv módosításáról, kiemelt figyelemmel a Foglalkoztatási Fórum által tett ajánlásokra,
 • évente Monitoring jelentésben beszámol a Paktum keretében megvalósuló tevékenységek, akciók előre haladásáról a Foglalkoztatási Fórumnak,

a TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása ás fenntartási ideje alatt a Megyei Foglalkoztatási Paktum Irányító Bizottsága számára évente tájékoztatást nyújt a jóváhagyott helyi foglalkoztatási stratégiáról és részét képező akciótervről, annak végrehajtásáról és módosításáról.